เพราะอะไร…ช่องคลอดจึงมีกลิ่นขณะที่ทำศึก

เพราะอะไร...ช่องคลอดจึงมีกลิ่นขณะที่ทำศึก
เพราะอะไร…ช่องคลอดจึงมีกลิ่นขณะที่ทำศึก

 

การที่ช่องคลอดนั้นมีกลิ่นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นมาจากภายในช่องคลอด  น้ำหล่อลื่น  หรือการมีประจำเดือน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติและไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามก็ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจอย่างทันที  โดยการส่วนใหญ่ที่มักจะพบคือ  มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อภายในช่องคลอด  มีเนื้องอกที่ติดเชื้อ  เกิดจากการแท้งหรือ  บางครั้งก็เป็นผลมาจากโรคมะเร็ง    และในวันนี้เพื่อที่จะให้สาวๆได้ทำการสังเกตตัวเองมากขึ้น  เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับภาวะที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นของช่องคลอด  มาฝากกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • กลิ่นที่เกิดจากการอักเสบภายใน โดยช่องคลอดที่เกิดกลิ่นที่ตรวจพบบ่อยๆ คือ  มีสาเหตุมาจากการที่ช่องคลอดของสาวๆเกิดการอักเสบจากแบคทีเรียที่มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น  ภาวะนี้ส่งผลทำให้แบคทีเรียที่ดีภายในมีปริมาณที่ลดลง  ทำให้ความเป็นกรดของช่องคลอดหายไปเหลือเพียงภาวะความเป็นด่าง จึงส่งผลอำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ก็มีสาเหตุมาจากการที่สาวๆไม่ดูแลสุขอนามัยของตัวเอง  ส่งผลทำให้ของสงวนเกิดการอับชื้น ดื่มน้ำในปริมาณที่น้อย  มีเพศสัมพันธ์บ่อยจนเกินไปหรือครั้งเดียวแต่หลายคน  เกิดจากการล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  ทานยาปฏิชีวนะเป็นประจำ  ฯลฯ  ส่งผลทำให้เกิดมีกลิ่นที่รุนแรง  ถ้ายิ่งไม่ได้อาบน้ำหรือมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดการหลั่งภายใน  โดยจะมีอาการตกข้าวที่มีสีขาวครีม หรือขาวเทา  ลักษณะจะเป็นฟองเล็กๆ แทรกในเนื้อตกขาว  พร้อมกับมีกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
  • เกิดจากการที่เนื้องอกเกิดการติดเชื้อภายใน โดยสิ่งที่เราพูดถึงนี้จะเป็นลักษณะของติ่งเนื้อชนิดธรรมดาของปากมดลูกที่มีชื่อเรียกกันว่า Polyp หรือเนื้องอกปากมดลูก เกิดการอักเสบและติดเชื้อ ส่งผลทำให้สาวเกิดมีอาการตกขาวที่มีลักษณะเป็นสีขาวปนเลือด หรือเป็นขาวเหลือง พร้อมกับมีกลิ่น
  • เกิดจากมะเร็งปากมดลูก ถ้าเป็นจะส่งผลทำให้เกิดกลิ่นเหม็นมากอี่สุด  เนื่องจากเนื้อมะเร็งเกิดการติดเชื้อ โดยอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก คือ มีกลิ่นและมีเลือดออกที่ผิดปกติ อย่างเช่น  เลือกออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์  หรือมีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย
  • เกิดจากการแท้งค้าง หมายถึง การที่ท้องแต่ทารกไม่สมบูรณ์หรือตายแล้วแต่ไม่มีการแท้งออกมาให้เห็น  จึงส่งผลอำให้เกิดการติดเชื้อภายใน ในผู้ป่วยบางรายที่แท้งค้างยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นกำลังตั้งครรภ์  ในกรณีนี้นอกจากมีกลิ่น แล้ว  ยังส่งผลทำให้การมาของประจำเดือนผิดปกติ อย่างเช่นมาแบบกะปริบกะปรอย หรือบางครั้งก็อาจจะมีอาการเหมือนตั้งท้องแล้วหายไป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กลิ่นเหม็นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุทั้ง  มะเร็งปากมดลูก  การติดเชื้อ  การแท้ง ฯลฯ  ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจและการรักษา  เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันตัวเอง  หากมีกลิ่นที่ผิดปกติออกจากช่องคลอด  ก็ควรที่จะไปพบแพทย์ทันทัน  เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะสายเกินแก้ไขก็ได้