ป้องกันหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว ใครว่าไม่สามารถป้องกันได้!

ภาวะหัวใจล้มเหลว ใครว่าไม่สามารถป้องกันได้!

ทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจในโรคนี้ เพื่อลดความเสี่ยงสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ภาวะหัวใจล้มเหลวคือกลุ่มอาการที่เกิดจากหัวใจทำงานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอหรืออาจเกิดจากโครงสร้างกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ จนทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจ โดยลักษณะอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละอวัยวะที่มีการไหลเวียนเลือดที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ รู้สึกหายใจไม่ออก รู้สึกเพลียอ่อนแรง บวมที่ขาโดยเฉพาะเท้าและข้อเท้า หัวใจจะเต้นแรงและเร็ว จนเต้นผิดจังหวะ ไอเรื้อรังหรือมีเสมหะที่มีเลือดปน น้ำหนักตัวขึ้นอย่างกะทันหันจากการบวมน้ำคั่งในร่างกาย ทั้งยังรวมถึงผลข้างเคียงจากการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและความดันโลหิตสูง อีกด้วย จากลักษณะอาการที่กล่าวมาข้างต้น การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น ทำให้ลดความสามารถในการทำกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยจึงควรปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและลดทอนความสามารถในการช่วยเหลือตนเองอีกด้วย เช่น การทำงาน การเข้าสังคมกับเพื่อนและครอบครัว รวมถึงการออกกำลังกายและการมีกิจกรรมทางเพศ โดยส่วนใหญ่มักมีรายงานว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะตกอยู่ในภาวะจะซึมเศร้าและความเครียดวิตกกังวล ดังนั้นครอบครัวจึงควรให้การดูแลผู้ป่วยทั้งด้านสุขภาพและจิตใจอย่างใกล้ชิด เพราะ ภาวะหัวใจหัวใจล้มเหลวเป็นภัยเงียบที่ไม่ค่อยส่งสัญญาณอาการของโรคมากนัก ดังนั้นการสังเกตตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้น โดยเราสามารถตรวจสอบตนเองจากสัญญาณเตือนถึงภาวะหัวใจล้มเหลว ได้ดังนี้ เริ่มหายใจติดขัด หายใจไม่ออก อย่างไม่ทราบสาเหตุ มีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ มีเสียงขณะหายใจ มีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกติ รู้สึกเบื่ออาหาร หรือมีอาการคลื่นไส้ อยากอาเจียน รู้สึกสับสนกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต และมีความบกพร่องด้านการคิดวิเคราะห์ หัวใจเต้นเร็ว และแรงขึ้น โดยหากตัวคุณหรือคนใกล้ตัวของคุณ เริ่มมีอาการดังกล่าวตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป แม้ว่าจะยังไม่เคยเป็นโรคทางหัวใจและหลอดเลือดมาก่อนก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที โดยภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถป้องกันได้โดยการ […]